logo

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

 

ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

8005000017

Συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή κ. Άγγελου Κωτσιόπουλου στη FREE SUNDAY, 26 Ιουλίου 2014

 

Το ρόλο και τη σημασία του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) στον κρίσιμο και εξαιρετικά σημαντικό για την ελληνική οικονομία τομέα των εξαγωγών αναλύει στην F.S. ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Άγγελος Κωτσιόπουλος, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες που δίνονται στους Έλληνες εξαγωγείς για χρηματοδότησή τους, αλλά και ασφάλιση των προϊόντων τους.

 

181 kotsiopoulos Κατ’ αρχάς, μπορείτε να μας κάνετε μία παρουσίαση του ΟΑΕΠ; Ποιος είναι ο ρόλος του, το έργο του και η συμβολή του στο μεγάλο στοίχημα της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας;

Ο Οργανισμός ιδρύθηκε με το νόμο 1796/1988, είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο ορίζεται από τον εποπτεύοντα υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ο ΟΑΕΠ δεν επιχορηγείται ούτε από τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε από το ΠΔΕ, αλλά έχει πλήρη οικονομική αυτοτέλεια και καλύπτει με τους δικούς του πόρους όλα τα λειτουργικά του έξοδα, καθώς και τις αποζημιώσεις που συνδέονται με τις ασφαλιζόμενες βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις. Ο σκοπός και ο ρόλος του Οργανισμού είναι η υποστήριξη και η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο παρέχει ευνοϊκά προγράμματα ασφάλισης αλλά και προγράμματα χρηματοδότησης, τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας αλλά και στην καλύτερη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

 

Πόσο σημαντική είναι η συμβολή του Οργανισμού στην εθνική προσπάθεια για αύξηση των εξαγωγών;

Όλοι, πολιτική ηγεσία και επιχειρηματικός κόσμος, αναγνωρίζουν πλέον ότι η δυναμική ανάπτυξη της «εξωστρέφειας» της ελληνικής οικονομίας αποτελεί το καλύτερο όπλο για την έξοδο της χώρας μας από την οικονομική κρίση που την ταλανίζει τα τελευταία χρόνια. Και όταν λέμε «εξωστρέφεια», δεν εννοούμε μόνο την προώθηση των ελληνικών εξαγωγικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και την κατασκευή τεχνικών έργων από ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό, καθώς και τις άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό που πραγματοποιούν Έλληνες επενδυτές. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Έλληνες εξαγωγείς και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό αρκετά συχνά αντιμετωπίζουν τόσο εμπορικούς όσο και πολιτικούς κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να αποβούν κρίσιμοι και καθοριστικοί για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Ο ΟΑΕΠ προσφέρει προγράμματα ασφάλισης τα οποία προστατεύουν αποτελεσματικά τους Έλληνες επιχειρηματίες. Η συμβολή του στην προσπάθεια που κάνουν οι Έλληνες εξαγωγείς είναι σημαντική και καθοριστική, γιατί έναντι χαμηλού ασφαλίστρου τούς εξασφαλίζει την πληρωμή των τιμολογίων τους από τυχόν κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.

 

Ποια είναι τα προγράμματα που «τρέχει» σήμερα ο Οργανισμός; Μπορείτε να μας παρουσιάσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του;

Για την εξασφάλιση της πληρωμής των προϊόντων που οι εξαγωγείς μας πωλούν «επί πιστώσει» στο εξωτερικό, ο ρόλος του ΟΑΕΠ είναι σημαντικός και οι διαδικασίες ασφάλισης και αποζημίωσης είναι απλές. Ο ΟΑΕΠ προσφέρει δύο προγράμματα ασφάλισης βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, που, όπως ανέφερα, καλύπτουν και εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους: το πρόγραμμα «Μεμονωμένων Φορτώσεων» και το πρόγραμμα «Global». Και τα δύο προγράμματα μπορούν να έχουν διάρκεια ενός έτους, ενώ τα ασφάλιστρα κυμαίνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ώστε να μην επιβαρύνουν υπέρμετρα τους ασφαλιζόμενους εξαγωγείς και ταυτόχρονα να μην καθιστούν λιγότερο ανταγωνιστικά τα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα, αφού είναι γνωστό ότι το κόστος ασφάλισης μετακυλίεται στην τιμή των εξαγόμενων προϊόντων.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που αποκτά μια επιχείρηση συνεργαζόμενη με τον ΟΑΕΠ; Για ποιους λόγους να συνεργαστούν με τον ΟΑΕΠ; Από ποιους κινδύνους προφυλάσσουν τις επιχειρήσεις τους με αυτή τη συνεργασία;

Πολλοί είναι οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν κάποιον να συνεργαστεί με τον ΟΑΕΠ. Αναφέρομαι κατ’ αρχάς στα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και στο ποσοστό κάλυψης μέχρι 95% της ασφαλιζόμενης αξίας. Επίσης, ο εξαγωγέας καλύπτεται από την πρώτη κιόλας εξαγωγή, ανεξαρτήτως ποσού και για όλες τις χώρες της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ, αλλά ακόμα και για χώρες υψηλού κινδύνου, όπως Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κ.λπ. Σημαντικό λόγο συνεργασίας αποτελεί και το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» που παρέχει ο Οργανισμός, το οποίο είναι σημαντικό εργαλείο για τους εξαγωγείς, γιατί με αυτό εξασφαλίζουν ασφάλιση και χρηματοδότηση ταυτόχρονα. Οι κίνδυνοι για τους οποίους μπορεί να ασφαλιστεί ένας εξαγωγέας είναι δύο κατηγοριών: οι εμπορικοί και οι πολιτικοί κίνδυνοι.

 

Τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα ασφάλισης & χρηματοδότησης «Εξωστρέφεια» που παρέχει ο Οργανισμός;

Στο σημαντικό πρόβλημα της εξεύρεσης χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς, ο ρόλος του ΟΑΕΠ είναι καταλυτικός και καθοριστικός. Από τον Σεπτέμβριο του 2011 ο ΟΑΕΠ συμβάλλει στη χρηματοδότηση των Ελλήνων εξαγωγέων μέσω του προσφερόμενου «καινοτόμου» προγράμματος «Εξωστρέφεια», με στόχο την παροχή ρευστότητας και κατά συνέπεια την αποτελεσματική στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, και κυρίως των μικρομεσαίων, οι οποίες αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας.

  • Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» στην ουσία αποτελεί έναν άριστο συνδυασμό ασφάλισης και χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς στους αγοραστές-πελάτες τους εξωτερικού και προσφέρεται απ’ όλες σχεδόν τις τράπεζες, με τις οποίες ο Οργανισμός έχει υπογράψει σχετικές «συμφωνίες συνεργασίας».
  • Οι εξαγωγικές εταιρείες που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΠ και εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την τράπεζα της επιλογής τους με ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αξίας των ασφαλισμένων από τον ΟΑΕΠ τιμολογίων, με ανώτατο ανακυκλούμενο όριο ανά εξαγωγέα τα 1.000.000 ευρώ, για διάρκεια πιστώσεων από 1 μέχρι 4 μήνες και με σχετικά ευνοϊκό επιτόκιο.
  • Οι τράπεζες που χρηματοδοτούν τους ασφαλιζόμενους στον ΟΑΕΠ εξαγωγείς δεν απαιτούν «εμπράγματες» ασφάλειες ή άλλου είδους διασφαλίσεις από τους εξαγωγείς, δεδομένου ότι ο ΟΑΕΠ έχει καταθέσει σε καθεμιά από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, μετά την υπογραφή της σύμβασης, ένα συγκεκριμένο ποσό, από το οποίο η τράπεζα αποζημιώνεται σε περίπτωση που δεν υπάρξει εξόφληση των τιμολογίων από τους αγοραστές του εξωτερικού.

Είναι μεγάλης σημασίας και σπουδαιότητας η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας που έκανε δεκτή την πρόταση του ΟΑΕΠ για διπλασιασμό του ορίου χρηματοδότησης του προγράμματος «Εξωστρέφεια» του ΟΑΕΠ από 500.000 ευρώ σε 1.000.000 ευρώ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων. Την απόφαση αυτή αποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση οι Έλληνες εξαγωγείς, γιατί τους «ανακουφίζει» δίνοντας λύση στο καυτό πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας και ταυτόχρονα βοηθά τα μέγιστα τόσο στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους όσο και στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Στη σημερινή δύσκολη εποχή, που το πρόβλημα είναι η ρευστότητα των επιχειρήσεων, το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του Οργανισμού είναι το «οξυγόνο» των Ελλήνων εξαγωγέων.

 

 

 
logoΕγγραφείτε τώρα στο newsletter μας και μάθετε πρώτοι τα νέα προγράμματα και τα τελευταία νέα του ΟΑΕΠ
 Διεύθυνση

Κεντρικά Γραφεία
Πανεπιστημίου 57,10564 Αθήνα
Τ: +30 (211) 9966200 - (210) 3310017
F: +30 (210) 3244074
 
Γραφεία Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνείου 51 & Β.Ουγκώ, 546 25
Τ: +30 (2310) 548718
F: +30 (2310) 548762
Ε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.